Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning